Biblioteka

Opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz p. Katarzyna Chałupa, który dzieląc się posiadaną wiedzą i umiejętnościami pomaga użytkownikom w:

  • wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i gromadzeniu informacji, zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi, użytkowaniu otrzymanego sprzętu,
  • posługiwaniu się multimedialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi oraz ich oprogramowaniem,
  • korzystaniu z witryn edukacyjnych.