Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
p. Katarzyna Kazimierska – przewodnicząca Rady Rodziców
p. Honorata Zielińska-Ochman – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
p. Iwona Jamka – sekretarz Rady Rodziców
p. Sylwia Bajron – skarbnik Rady Rodziców

Prosimy o wpłatę na Radę Rodziców – sugerowana kwota 50 zł na rok szkolny 2019/2020.
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz nr klasy.

Nr rachunku Rady Rodziców: 41 8002 0004 0047 8450 2005 0001