Zajęcia praktyczne w BS I stopnia Nr 37

W Szkole Branżowej I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego uczy się młodzież, która pragnie zdobyć swój wymarzony zawód. W roku szkolnym 2017/ 2018 kształcimy w takich zawodach jak: fryzjer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, elektryk, elektromechanik i wielu innych dostępnych zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Warunkiem bycia młodocianym pracownikiem jest UMOWA O PRACĘ w celu przygotowania zawodowego. Wszyscy uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu oraz otrzymywania wynagrodzenia przez cały okres nauki. Firmy często gwarantują zatrudnienie po ukończeniu szkoły.