Bezpieczna Szkoła

Gdzie zwrócić się o pomoc
w sytuacjach trudnych, ryzykownych:

– Wychowawcy
– Dyrektor szkoły
– Pedagog szkolny
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15 (p. Małgorzata Bańczak – psycholog opiekujący się szkołą)
– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” ul. Raszyńska
– Poradnia „OPTA” ul. Wiśniowa
– Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii ul. Dzielna 7
– Policja
– Straż Miejska

BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych wszkole – do pobrania