Pedagog Szkolny

Kryteria przyznawania stypendium w Zespole Szkól nr 42

Warunkiem uzykania stypendium jest kreterium dochodowe w wysokosci 514 zl na osobe w rodzinie.
Miesieczny dochód na osobe w rodzinie ucznia uprawniajacy do ubiegania sie o stypendium szkolne nalezy liczyc bez wliczania swiadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”.
Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne beda przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmujacej caly rok.
Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostepne beda w pierwszym tygodniu wrzesnia u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego.
Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji pod adresem
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i