DROGI KANDYDACIE!

Elektroniczny system rekrutacji dla m.st. Warszawy znajduje się pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl

 • Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca 2024 r.
  o godzinie 10:30 na tablicy przy wejściu do szkoły
 • Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie będą
  udzielane telefonicznie
 • Informację o zakwalifikowaniu do szkoły ponadpodstawowej można sprawdzić
  w systemie VULCAN w zakładce kandydata

W terminie od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do 15:00

uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani w rekrutacji potwierdzają wolę uczęszczania
do szkoły poprzez złożenie następujących dokumentów:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia
o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
– Karta zdrowia od pielęgniarki ze szkoły podstawowej,
– orzeczenie lekarskie o przeciwskazaniu do wykonywania zawodu,
– Zdjęcie do e-legitymacji w wersji cyfrowej będzie można przesłać za pośrednictwem
Librusa (zarówno przez stronę lub aplikację) we wrześniu 2024 r.

Dodatkowo uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do Branżowej Szkoły I stopnia
nr 37 muszą dostarczyć oprócz ww. dokumentów umowę o pracę z pracodawcą,
gdzie będą odbywać praktyki od września.


Listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
zostaną ogłoszone w dniu 25 lipca 2024 r. o godzinie 10:30 na tablicy przy wejściu
do szkoły

 • Informacje o przyjętych i nieprzyjętych nie będą udzielane telefonicznie
 • Informację o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej można sprawdzić
  w systemie VULCAN w zakładce kandydata
 • Ogłoszenie dla kandydatów III etap

  DROGI KANDYDACIE! Elektroniczny system rekrutacji dla m.st. Warszawy znajduje się pod adresem:https://warszawa.edu.com.pl W terminie od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do 15:00 uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani […]


 • Poprawa egzaminu maturalnego

  Drogi uczniu, Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego […]


 • Lista Podręczników na rok 2024/2025

  Szanowni Państwo, Poniżej link do pliku zawierającego podręczniki na rok 2024/2025 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 Znajdziecie je również w zakładce rekrutacja -> podręczniki