Drogi uczniu, Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej. Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do sekretariatu szkoły  najpóźniej do 16 lipca 2024 r. zał. 7 …

Czytaj dalej Poprawa egzaminu maturalnego