Apel porządkowy

4 listopada 2021 odbył się w ZS nr 42 apel porządkowy. Jego celem było przypomnienie i omówienie zasad zachowania, które obowiązują uczniów w budynku szkoły i na terenie wokół szkoły. Zaakcentowano kwestie:

  • bezpiecznego i kulturalnego zachowanie w czasie przerw zarówno w budynku , jak i na terenie szkoły, przestrzegania kultury języka;
  • dbania o porządek i czystość we wszystkich przestrzeniach szkolnych (salach, korytarzach, toaletach itd.);
  • poszanowania mienia (ławki, krzesła, gabloty, tablice z dekoracjami, kosze na odpady itp.);
  • obowiązkowego noszenia maseczek w miejscach wspólnych na terenie szkoły;
  • obowiązkowego zostawiania okryć wierzchnich w szatni;
  • zakazu palenia wyrobów tytoniowych w szkole, na terenie szkoły i w jej pobliżu.

W apelu, który został przygotowany przez Samorząd Uczniowski zgodnie zasadami reżimu sanitarnego, wzięły udział wszystkie klasy, przychodząc na halę sportową według ustalonego harmonogramu.

Opiekunowie SU : K.Chałupa, R.Pajnowski

Apel porządkowy Apel porządkowy Apel porządkowy

Autor wpisu