Dzień otwarty

Dzień Otwarty, odbędzie się w formie zdalnej (Teams) we wtorek 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 18.00-20.

 

Pokój główny

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmJmOGYxMjQtYTFkNi00Y2JjLTllMDQtZDVhNjU2N2E3ZGQw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

 

Komisja rekrutacyjna

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmE0MmEyZDktMzYwZi00YTE5LTlmNjctZTBkYjk2ODhkMDA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

 

Nauczyciele uczący przedmiotów informatycznych

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmZmNWJhOWMtNzcxYS00Nzc5LWE4ZDEtM2M0NzAwYTA5MzVk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

 

Nauczyciele uczący przedmiotów turystycznych i logistycznych

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODM5MDEyYWYtYTJmZi00MzcwLWI5MjktNjRjMzVhMGVjYTM5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmJmOGYxMjQtYTFkNi00Y2JjLTllMDQtZDVhNjU2N2E3ZGQw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

Spotkanie zostanie podzielone na 2 części:

  1. Rozpoczęcie- powitanie przez p. dyrektor Katarzynę Konczewską, następnie prezentacja oferty edukacyjnej szkoły.
  2. Nauczyciele zostaną przeniesieni do pokoi:
  1. turystyka i logistyka
  2. informatyka
  3. komisja rekrutacyjna
  4. pokój główny (pozostali nauczyciele).

Prosimy zapoznać się z materiały promocyjnymi, które dostępne są na naszej stronie internetowej.

Pozdrawiam,
Sylwia Kownacka

Autor wpisu