Piotr Szklany Florencja

W tym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w szkoleniach w ramach Erasmus+ dla nauczycieli. Koordynatorem projektu jest pani Anna Przybylska. W programie szkoleń zagranicznych bierze udział osiemnastu nauczycieli, gdzie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności oraz warsztat predagogiczny i zawodowy na różnych kurach i poziomach.

Jako pierwszy w projekcie wziął udział Piotr Szklany, nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych na kierunku - informatyk. Na przełomie marca i kwietnia, brał udział w szkoleniach:

  • Classroom Management Solutions for Teachers
  • ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom [specjalistyczny w języku angielskim - nowe technologie w nauczaniu]

Oba kursy były prowadzone w języku angielskim. Uczestniczyli w nim nauczyciele z państw Uni Europejskie, gdzie była możliwość wymiany doświadczeń i zapoznania się z systemami edukacji w innych państwach europejskich. Nauczyciele poznawali nowe możliwości i sposoby prowadzenia zajęć oraz wykorzystania nowoczesnej technologii na lekcji. W  tym tygodniu wyjeżdżają kolejni nauczyciele.

florencja

Piotr Szklany Florencja

florencja

Autor wpisu