2022.03.17 etwinning

W dniach 17-19 marca p. Piotr Szklany uczestniczył w międzynarodowym seminarium -  eTwinning eTwinning Seminar - Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students' 21st century skills, 17-19 March 2022, Prague. W czasie 3-dniowego spotkania pozyskał partnerów z Czech i Słowacji i z grupą nauczycieli stworzył projekt. W efekcie tego przez najbliższe 3 miesiące w naszej szkole będzie realizowany międzynarodowy projekt on-line, w którym uczestniczyć będzie młodzież z Czech, Słowacji i Polski.

W projekcie bierze udział klasa 1BI, której wychowawcą jest p. Anna Przybylska.  Już zgłosiło się 20 osób. Tytuł projektu: "Break your head to solve the problem" - Pogłówkuj, żeby rozwiązać problem".

logo etwinning

Cele projektu jest:

  • Rozwijanie logicznego myślenia
  • Doskonalenie posługiwania się językiem angielskim
  • Poznanie zasad realizacji projektów międzynarodowych
  • Wyrabianie odpowiedzialności jednostki za realizację zadania zespołowego
  • Integracja zespołu

Obecnie projekt jest podstawową formą pracy w wielu firmach, nabycie tej umiejętności w szkole ułatwi młodzieży lepszy start w ich przyszłej pracy. Na pewno nie jest to jedyny projekt, który będzie realizowany. Będą następne.

Koordynator projektu: Piotr Szklany
Projekt prowadzą: Piotr Szklany i Anna Przybylska

Autor wpisu