Drodzy członkowie PCK prosimy o zapoznanie się z nowym składem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie Wybranego dnia 14.05.2016r

Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie

 

JerzyKotowiczPrezes
Jerzy Kotowicz – Prezes 

Michał Mikołajczyk – Wiceprezes

Grażyna Borkowska – Członek

Mieczysław Stefaniuk – Członek

Włodzimierz Żabka – Członek

Marcin Rudnicki – Członek

Igor Góralczuk – Członek

Skład Mazowieckiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Roman Kubiak  – Przewodnicząca

Magdalena Juwko – Wiceprzewodniczący

Mieczysław Piekut – Sekretarz