PREZYDIUM  MAZOWIECKIEJ  OKRĘGOWEJ  RADY  HONOROWEGO KRWIODAWSTWA wybrane  na kadencję 2016 - 2019 w następującym składzie: