Zasady - matura 2022

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Drodzy Maturzyści,

  1. Terminy poszczególnych egzaminów znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
  2. Informacje na temat przyborów zawarte są w Komunikacie Dyrektora CKE - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
  3. Każdy zdający przychodzi z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI
  4. Zdający nie może wnosić: smartfonu, żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, zbędnych przedmiotów...
  5. Listy zdających będą wywieszone przed każdym egzaminem w holu szkoły i na drzwiach do sali egzaminacyjnej
  6. Do szkoły należy zgłosić się najpóźniej 40 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu

UWAGA: na egzamin KAŻDY ZDAJĄCY przynosi własne przybory

  • słownik ortograficzny,
  • słownik poprawnej polszczyzny,
  • tablice do matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia SZKOŁA

Komunikat o harmonogramie 2022

Komunikat o przyborach 2022y