Zasady - matura 2022

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Drodzy Maturzyści,

 1. Terminy poszczególnych egzaminów znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
 2. Informacje na temat przyborów zawarte są w Komunikacie Dyrektora CKE - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
 3. Każdy zdający przychodzi z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI
 4. Zdający nie może wnosić: smartfonu, żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, zbędnych przedmiotów...
 5. Listy zdających będą wywieszone przed każdym egzaminem w holu szkoły i na drzwiach do sali egzaminacyjnej
 6. Do szkoły należy zgłosić się najpóźniej 40 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu

UWAGA: na egzamin KAŻDY ZDAJĄCY przynosi własne przybory

 • słownik ortograficzny,
 • słownik poprawnej polszczyzny,
 • tablice do matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia SZKOŁA

Ustne egzaminy maturalne odbędą się w następujących terminach:

Język angielski

 • 12 maja 2023 r.
 • 15 maja 2023 r.
 • 17 maja 2023 r.

Język polski

 • 12 maja 2023 r.
 • 15 maja 2023 r.
 • 16 maja 2023 r.
 • 17 maja 2023 r.

 

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Harmonogram, komunikaty i informacje obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Deklaracja A

Deklaracja B

Deklaracja C

·Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji