Zasady - matura 2022

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2022 r.

Drodzy Maturzyści,

  1. Terminy poszczególnych egzaminów znajdują się w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
  2. Informacje na temat przyborów zawarte są w Komunikacie Dyrektora CKE - zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Matura
  3. Każdy zdający przychodzi z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI
  4. Zdający nie może wnosić: smartfonu, żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, zbędnych przedmiotów...
  5. Listy zdających będą wywieszone przed każdym egzaminem w holu szkoły i na drzwiach do sali egzaminacyjnej
  6. Do szkoły należy zgłosić się najpóźniej 40 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu

UWAGA: na egzamin KAŻDY ZDAJĄCY przynosi własne przybory

  • słownik ortograficzny,
  • słownik poprawnej polszczyzny,
  • tablice do matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia SZKOŁA

 

Harmonogram, komunikaty i informacje obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Deklaracja A

Deklaracja B

Deklaracja C

·Zbiór instrukcji dotyczących składania oraz przyjmowania e-deklaracji