Wytyczne do matury 2021

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2021 roku

  •  WYTYCZNE MEN, CKE I GIS oraz PROCEDURY CKE obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021 r. - plik pdf
  •  Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego (EM) - plik pdf
  •  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 - plik pdf

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2021 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku - AKTUALIZACJA nr 1

  • Harmonogramu przeprowadzania egzaminu - Strona OKE
  • Harmonogramu przeprowadzania egzaminu - plik pdf

Ważne dokumenty:

  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego - pobierz
  • Informacja o opłaty za egzaminy maturalne - pobierz
  • Zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego 2021 - pobierz