Egzamin Maturalny

Drodzy uczniowie,

Szczegółowe harmonogramy ustnych egzaminów maturalnych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Poniżej znajdziecie dokumenty związane z egzaminem maturalnym jak również i linki do podstron Centralnej Komisji Egzaminacyjne, gdzie zamieszczane są oficjalne informacje dotyczące matury.

Harmonogram, komunikaty i informacje

Komunikat o przyborach pomocniczych, z których można korzystać na maturze

Zmiany w egzaminach maturalny w latach 2023 i 2024

Strona główna Centralnej Komisj Egzaminacyjnej

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie