Anna Lewandowska – przedmioty zawodowe informatyczne