Emila Walczak – geografia, przedmioty zawodowe turystyczne