Nauczyciel

Emila Walczak – geografia, przedmioty zawodowe turystyczne