Ilona Bednarska

Ilona Bednarska – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, klasy o profilu językowym. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną, informatykę w specjalności inżynieria oprogramowania i baz danych, jak również matematykę. Aktualnie studentka ostatniego semestru fizyki i chemii.

W czasie wolnym czyta książki i tworzy filmy edukacyjne z zakresu programowania i matematyki oraz gotuje i piecze. Kocha zwierzęta.