Nauczyciel

Jarosław Sadło – przedmioty zawodowe informatyczne