p. Katarzyna Krauschar – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe