Nauczyciel

Krystian Cieślak – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka