Krystian Cieślak – przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka