Małgorzata Wojtczuk – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe turystyczne