Nauczyciel

Mateusz Tyszko – przedmioty zawodowe informatyczne