Nauczyciel

Michał Demczuk – wychowanie fizyczne, EDB