Nauczyciel

Renata Kaczyńska – informatyka, biblioteka szkolna, techniki biurowe i informatyczne