icsrOd 2 września 1977 r. w Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonuje Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Zadaniem dla realizacji, którego został powołany było wsparcie dla Komisji Upowszechniania MPH działającej przy ZG PCK oraz samodzielna realizacja zadań z zakresu upowszechniania mph. Wypełniając swą misję Ośrodek, prowadzi również upowszechnianie idei i zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz ochrony znaku czerwonego krzyża.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

Pobierz prezentację w pdf - Pobierz

Upowszechnianie to szerzenie wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym, korzeniach, strukturze i działaniach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Podstawowych Zasadach i wartościach humanitarnych, aby były rozumiane, akceptowane i szanowane; upowszechnianie ma umacniać tożsamość, wizerunek i jedność Ruchu oraz pomagać w pracy humanitarnej. Cele i działania związane z upowszechnianiem są komplementarne do celów i działań związanych z informacją i promocją. Upowszechnianie powinno być włączane we wszystkie rodzaje działalności prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż.