Drogi uczniu,

Wypełnij ten formularz, jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś)
egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.
Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do sekretariatu szkoły  najpóźniej do 16 lipca 2024 r.

zał. 7 – deklaracja na egzamin poprawkowy maturalny

Autor wpisu