Drodzy Kandydaci do klas pierwszych, swoją deklarację możecie złożyć
w elektronicznym systemie naboru:

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

Od 15 maja br. będzie już można składać wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.

Uwaga: Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają z zakładki w systemie „Zaloguj się” wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają z zakładki w systemie „Zgłoś kandydaturę” wprowadzają nr PESEL

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 42 w WARSZAWIE

- to publiczna szkoła średnia, dająca młodym ludziom możliwość kształcenia na ciekawych, zapewniających interesującą i dobrze płatną pracę, kierunkach.

Kadrę ZS nr 42 stanowią wykwalifikowani nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy pomagają uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów, zapewniają im wszechstronny rozwój i dbają o jakość kształcenia.

W skład Zespołu Szkół nr 42 wchodzi:

Logo Technikum nr 8
Logo Branżowej Szkoły I stopnia

Technikum nr 8
im. Jana Karskiego

Branżowa Szkoła  I stopnia nr 37
im. Jana Karskiego