Logo Technikum nr 8

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2020/21:

Technik informatyk

dwie klasy z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz rozszerzoną matematyką -  technikum 5-letnie

Technik organizacji turystyki

jedna klasa z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz rozszerzoną geografią -  technikum 5-letnie

Kierunek informatyka
Kierunek turystyka

Technik informatyk to obecnie najpopularniejszy zawód na świecie, daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących sieci komputerowe, w studiach graficznych i dźwiękowych i wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się w pracy komputery.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych

Technik obsługi turystyki to niezwykle ciekawy zawód, dający możliwości pracy w biurach podróży w kraju i za granicą i punktach informacji turystycznej, agroturystyce, instytucjach kultury , hotelach oraz samodzielnego prowadzenia własnej działalności turystycznej.

Uczący się tego przedmiotu zdobywają liczne kompetencje zawodowe:

  • tworzenie programów i organizowanie imprez i usług turystycznych
  • kalkulowanie kosztów i rozliczanie imprez i usług turystycznych
  • obsługa klientów biur podróży
  • umiejętność pilotażu i przewodnictwa turystycznego