Kierownik Gospodarczy: Mirosława Dera
Starszy Referent: Anna Ładno
Sekretarz szkoły: Małgorzata Markiewicz