szkoła pamięta

Udział w akcji! #SzkołaPamięta - październik 2022
Zespół Szkół nr 42 im. J. Karskiego włączył się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta, która zachęcić ma do realizacji działań upamiętniających zarówno osoby, jak i miejsca ważne dla naszej tradycji, kultury i wspólnoty narodowej. Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Jana Karskiego, dlatego z wielkim zaangażowaniem i radością bierzemy udział w tym przedsięwzięciu.

Jakimi działaniami i inicjatywami zamierzamy się pochwalić? Będzie ich kilka, gdyż od wielu lat, tj. od chwili nadania szkole imienia Jana Karskiego w 2015 roku, prowadzimy wiele akcji, które zaszczepić mają w naszych uczniach najpiękniejsze idee propagowane przez J. Karskiego. Chcemy, aby nasi absolwenci, wzorem patrona, byli zaangażowani, pomocni, sprawiedliwi i wrażliwi na cierpienie innych.

W ramach akcji #SzkołaPamięta na terenie naszej szkoły zobaczyć można będzie ciekawe gazetki, plakaty, prace plastyczne, upamiętniające osobę i misję Jana Karskiego. Dzięki zaangażowaniu w ich tworzenie, najmłodsze roczniki poznają patrona, a starsze utrwalają wiedzę o nim.

Ponadto każdy wychowawca przeprowadza lekcje z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i filmu o Janie Karskim. Wspomniana prezentacja multimedialna powstała dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii i uczniów naszej szkoły, celem propagowania ideałów i wartości, jakie przyświecały Janowi Karskiemu.

Kolejne inicjatywy w ramach akcji #SzkołaPamięta to wycieczki po Warszawie śladami Jana Karskiego, organizowane tradycyjnie na początku roku szkolnego przez wychowawców klas pierwszych. Tradycja ta od kilku lat wpisuje się w działania kształtujące postawy patriotyczne uczniów naszej szkoły.

Podkreślić należy, że nauczyciele historii Zespołu Szkół nr 42 współpracują z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego, a uczniowie angażowali się w działania wolontariatu na rzecz tej organizacji. Pięknym zwyczajem naszej szkoły są organizowane w kwietniu Dni Jana Karskiego. Zapraszani z tej okazji goście dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą o pięknych patriotycznych tradycjach czasów wojny i okupacji.

Z całym przekonaniem stwierdzić możemy, iż nasz Zespół Szkół nr 42 im. Jana Karskiego pamięta o chlubnej przeszłości swojego patrona i jego misji, tak więc …#SzkołaPamięta!

Autor wpisu