2021.09.23 Ogród sprawiedliwych

23.09.2021 kilkuosobowa grupa młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w uroczystości: UPAMIĘTNIENIA W WARSZAWSKIM OGRODZIE SPRAWIEDLIWYCH.
W czasie trwającej ponad dwie godziny ceremonii posadzono drzewa i odsłonięto kamienie upamiętniające ludzi, których uhonorowano w 2020 i 2021 roku tytułem Sprawiedliwych. Z uwagi na to, że ubiegłoroczna uroczystość nie odbyła się z powodu pandemii, w tym roku upamiętniono aż siedem osób: Hranta Dinka, Julię Ilisińską, Karola Modzelewskiego, Stanisława Jewgrafowicza Pietrowa, Emanuela Ringelbluma, Antoninę Wyrzykowską i Liu Xiaobo.
Wcześniej tytuł Sprawiedliwych otrzymali m.in.: Jan Karski, Marek Edelman, Tadeusz Mazowiecki, Anna Politkowska, Władysław Bartoszewski, Witold Pilecki, ksiądz Jan Zieja czy Raoul Wallenberg.
Sprawiedliwi to ludzie broniący godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Tytuł ten otrzymują osoby nieżyjące. Przyznaje go za konkretny czyn Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie, który reprezentują wybitne osobistości ze świata edukacji i kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
Ogród Sprawiedliwych w Warszawie został założony w 2014 roku na terenie byłego getta, niedaleko Pawiaka i kościoła św. Augustyna. Jest to wyjątkowe miejsce, bo łączy i upamiętnia Sprawiedliwych różnych kultur, wyznań i narodowości.
Katarzyna Chałupa

2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych 2021.09.23 Ogród sprawiedliwych

Autor wpisu