Wirtualny business

Dotyczy uczniów klas 2 i 3 (pogimnazjalnych) Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie.

Od marca 2021r. rozpoczynamy realizację projektu pn. Wirtualne przedsiębiorstwo. W tym celu zostanie wykorzystane innowacyjne elektroniczne narzędzie na platformie Branżowych Symulacji Biznesowych. Uczniowie w zespołach 2 osobowych będą prowadzić wirtualne przedsiębiorstwa. Jako menadżerowie odpowiednich zawodów, w których się kształcą, będą podejmować decyzje biznesowe, np. zatrudniać potrzebnych pracowników, tworzyć nowe stanowiska pracy, ustalać wynagrodzenia, dokonywać zakupu sprzętu, inwestować w reklamę itp. Każda decyzja będzie miała konsekwencje, podobne jak w realnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Działając wirtualnie, przygotowujemy się do zawodu w rzeczywistości. Realizacja tego projektu pozwoli uczniom zaliczyć praktyki zawodowe, które są utrudnione a czasem niemożliwe do odbycia realnie u pracodawcy w czasie pandemii. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawi szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20) oraz komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r. dopuszcza możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych przez uczniów.

Nauczyciele i uczniowie realizujący Projekt Wirtualne przedsiębiorstwo.

Nazwa wirtualnej firmy Uczniowie kl. Trener/Opiekun:

  1. Serwis IT 2AIG, 2BIG, 3CIG Pani Sandra Skorza
  2. Serwis IT 3TIA, 3TIB, 3TIC, 3TIS Pan Mateusz Tyszko
  3. Biuro podróży 3TOT, 2 AOG, BOG Pani Małgorzata Wojtczuk
  4. Firma transportowa 2LG Pan Kamil Osiecki

Uczniowie poprzez dziennik Librus otrzymają harmonogram spotkań z trenerami na platformie Teams. Podczas tych spotkań będą wspólnie analizować swoje decyzje dotyczące pracy w firmie, a następnie zostanie zamknięcie rundy decyzyjnej co spowoduje, że zmieni się skład wykonawców dalszych zadań. Realizacja zadań projektu będzie monitorowana i z poszczególnych jej etapów będą opracowywane komunikaty.

Autor wpisu