Zakończenie szkoły

Zapraszamy serdecznie wszystkich absolwentów i ich rodziców, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, a także uczniów klas młodszych na wyjątkowe, bo wirtualne zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 na platformie TEAMS (link poniżej).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWMwZjhmZTctYTMxOC00MmEwLTk3NGEtYjNiOTk2MWVkYzJl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22,%22Oid%22:%2219034a33-643e-4b3d-a908-44f5706c40c0%22%7D

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?
[…]
Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
K. I. Gałczyński

Autor wpisu