Gdzie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, ryzykownych:

  • Wychowawcy
  • Dyrektor szkoły
  • Pedagog szkolny
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15 (Pani Agnieszka Kowalczyk – psycholog opiekujący się szkołą)
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska - strona
  • Poradnia „OPTA”, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa - strona
  • Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii, Dzielna 7, 01-154 Warszawa - strona
  • Policja
  • Straż Miejska