IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT NAUCZANIA
Bakalarz Rajmund historia, wiedza i społeczeństwo, HiT
Bielska  Ilona j. angielski/j.  rosyjski
Chałupa Katarzyna biblioteka szkolna
Cieślak Krystian przedmioty zawodowe informatyczne, informatyka
Dąbrowska Anna wychowanie fizyczne, biologia
Demczuk Michał wychowanie fizyczne;
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Grajek Agnieszka j. polski
Grochowska Alicja zajęcia rewalidacyjne
Jakubowski Ariel wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Kaczmarek Iwona matematyka
Kaczyńska Renata biblioteka szkolna
Kaleta Michał wychowanie fizyczne
Kieś Paweł przedmioty zawodowe informatyczne
Kmita Aleksandra j. angielski, j. angielski zawodowy
w branży informatycznej
Konczewska Katarzyna j. polski
Kopeć  Magdalena j. polski
Kownacka Sylwia  geografia, przedmioty zawodowe turystyczne
Leszczyńska Magdalena matematyka
Lewandowska  Anna przedmioty zawodowe informatyczne
Mrozek Alicja j.polski
Osiecki  Kamil przedmioty zawodowe logistyka i spedycja
Pajnowski Rafał wychowanie fizyczne
Popik Paweł wychowanie fizyczne
Przybylska Anna j.angielski
Rachtan Grzegorz Fizyka, matematyka
Rusak Lidia Plastyka
Sadło Jarosław przedmioty zawodowe informatyczne
Salamaga Edyta pedagog szkolny
Siedlecki Tomasz historia
Skorza Sandra informatyka
Skóra Monika chemia
Słomka  Robert wychowanie fizyczne
Sobolewska-Prędyś Hanna j.niemiecki
Sobota Barbara zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna
Stefański Tomasz j.niemiecki
Sutyniec Ewa podstawy przedsiębiorczości; Kierownik szkolenia praktycznego, podstawy przedsiębiorczości
Szewczyk Janina matematyka
Tyszko  Mateusz przedmioty zawodowe informatyczne
Walczak Emila geografia, przedmioty zawodowe turystyczne
Wasiucionek Paulina J. angielski
Wojtczuk  Małgorzata  podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe turystyczne
Wróbel Justyna chemia
Chłopik Dominika j. niemiecki
Mucha Mariusz Informatyka
Zwolski Marcin wychowanie fizyczne
Łukasiewicz Ewelina Psycholog szkolny
Wiejak Urszula Pedagog specjalny
Mydłowska Agnieszka J. polski