Prezentujemy odpowiedź na wielokrotnie zadawane pytania dawców krwi

W zależności od kraju i chorób tam występujących różny jest okres dyskwalifikacji. Pobyt w krajach wymienionych w wykazie może wiązać się z ryzykiem zakażenia następującymi wirusami: Denga, Ebola, Wirusem Zachodniego Nilu i zarodźcem Malarii. Właśnie w związku z takimi zagrożeniami kandydat na dawcę musi powstrzymać się od oddawania krwi przez okres czasu ustalony przepisami lub przez lekarza.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew, ze względu na wystąpienie zakażeń Coronawirus COVID-19, obowiązuje zasada dyskwalifikacji na 14 dni od powrotu osób, które przebywały przynajmniej jedną noc w krajach gdzie stwierdzono lokalną transmisję wirusa (to znaczy krążenie wirusa w społeczności) albo liczne przypadki importowane.

Oto dyskwalifikacje określone przepisami z powodu innych chorób:

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla dawców krwi allogeniczne

Kryteria dyskwalifikacji tymczasowej dawców krwi allogeniczne

Oprócz stałych przepisów zamieszczonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi poszczególne centra upubliczniają również we własnym zakresie wykazy państw po powrocie z których dawca nie może oddawać krwi. Taki spis bardzo ułatwia dawcy zorientowanie się czy dyskwalifikacja dotyczy jego osoby czy też nie.

Dokładne informacje na temat występowania wyżej wymienionych chorób można znaleźć na stronach: