W ramach realizacji projektu Kursy pierwszej pomocy dla każdego, finansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ze środków z budżetu partycypacyjnego, Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje bezpłatne kursy z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ursynowa.

W ramach realizacji projektu Kursy pierwszej pomocy dla każdego, finansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ze środków z budżetu partycypacyjnego, Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje bezpłatne kursy z pierwszej pomocy dla mieszkańców Ursynowa.

Celem projektu jest podniesienie świadomości, wzrost poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Dzielnicy Ursynów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie niekorzystnych następstw nieszczęśliwych wypadków i podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Dzielnicy Ursynów.

Planujemy przeprowadzić minimum 25 kursów, dla grup 20-25 osobowych. Kursy realizujemy od maja do grudnia 2019, w dniach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich zróżnicowanym grupom mieszkańców, w dni powszednie i w weekendy, w godzinach porannych i południowych.

KURS ELEMENTARNY PIERWSZEJ POMOCY - Jest to 5 godzinne szkolenie, po którym uczestnicy, otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Program kursu elementarnego:

  • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
  • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych - ćwiczenia.
  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, zmiany pozycji: układanie do pozycji bocznej, bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy - ćwiczenia.
  • Wezwanie służb medycznych
  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym bez oddechu: Podstawowe Podtrzymywanie Życia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) u osób dorosłych i dzieci- ćwiczenia.
  • Zawartość apteczki pierwszej pomocy
  • Postępowanie z poszkodowanym przytomnym - ćwiczenia
  • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran, oparzeń i złamań- ćwiczenia.
  • Postępowanie przy innych urazach i nagłych stanach zagrożenia zdrowia lub życia w zależności od zainteresowań uczestników (odpowiedzi na pytania uczestników)

Kursy są prowadzone zgodne z najnowszymi wytycznymi przez wykwalifikowanych i doświadczonych Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu. Każdy uczestnik otrzymuje: zeszyt ćwiczeń, saszetkę ratowniczą z maseczką i rękawiczkami, i kodem QR, który po zeskanowaniu wyświetla w telefonie instrukcję pierwszej pomocy.