Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oferuje szkolenia z zakresu:

  • Opieka dziecięca - Niania PCK - 260 h
  • Siostra PCK - 90 h
  • Magazynier produktów humanitarnych - 120 h

Kontakt:

  • mail: warszawa17@pck.org.pl, warszawa12@pck.org.pl
  • mobilny: 22/50-65-193, 22/50-65-194, 22/50-65-191
  • telefon: 605-050-655