1. Informacja dla osób, które nie zaliczyły jednego przedmiotu na maturze.
    • W załączniku znajduje się formularz, który należy wypełnić - pobierz
    • Wypełniony formularz złóżyć do dyrektora Twojej szkoły lub OKE – odpowiednio do tej osoby, do której składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – najpóźniej do 14 lipca 2023 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila) albo złożony osobiście w siedzibie szkoły/OKE.
  1. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM - w załączniku terminy podane przez OKE - pobierz