W roku szkolnym 2021/2021 w skład Rady Rodziców wchodzą:

Pani Ewa Górecka - przewodnicząca, kontakt: [email protected]
Pani Małgorzata Dembowska - z-ca przewodnicząca
Pani Monika Radecka skarbnik
Pani Izabela Cieślak sekretarz

Informujemy, iż wszelkie opłaty związane z Radą Rodziców należy wpłacać na konto nr 41 8002 0004 0047 8450 2005 0001

Proszę o dopisek że wpłacając na RR trzeba napisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.