W roku szkolnym 2023/2024 w skład Rady Rodziców wchodzą:
Pani Ewa Górecka – Przewodnicząca RR, kontakt: [email protected]
Pani Małgorzata Dembowska - Z-ca Przewodniczącej RR
Pani Izabela Cieślak -  Skarbnik RR
Pani Anna Pytlakowska – Sekretarz RR
Informujemy, iż wszelkie opłaty związane z Radą Rodziców należy wpłacać
na konto nr 41 8002 0004 0047 8450 2005 0001
tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Deklarowana roczna kwota w wysokości 150 zł/ 200zł (150 zł przy jednym
dziecku). Płatność możliwa jest w całości lub w ratach.
Jeżeli wybrali Państwo opcje płatności w ratach, poniżej przedstawiamy
terminy wpłat:
I rata – do końca grudnia 2023
II rata – do końca kwietnia 2024

 


 

Szanowni rodzice!

Rada Rodziców przedstawia propozycję ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023.

Link do ubezpieczenia NNW szkolnego + OC dziecka w życiu prywatnym, w związku z nauką oraz odbywaniem praktyk zawodowych:

https://liblink.pl/hwOyKn6qRp

Wpisując 5-cyfrowy numer pośrednika 26526, uzyskują państwo dodatkowy rabat.