Logo Technikum nr 8

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2023/24:

Technik informatyk

dwie klasy z językiem angielskim i językiem niemieckim (od podstaw / kontynuacja) oraz z rozszerzoną matematyką - technikum 5-letnie

Kierunek informatyka

Technik informatyk to obecnie najpopularniejszy zawód na świecie, daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w firmach sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących sieci komputerowe, w studiach graficznych i dźwiękowych i wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się w pracy komputery.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych

Technik organizacji turystyki

dwie klasy z językiem angielskim i językiem niemieckim (od podstaw / kontynuacja) oraz z rozszerzoną geografią - technikum 5-letnie

Kierunek turystyka

Technik obsługi turystyki to niezwykle ciekawy zawód, dający możliwości pracy w biurach podróży w kraju i za granicą i punktach informacji turystycznej, agroturystyce, instytucjach kultury , hotelach oraz samodzielnego prowadzenia własnej działalności turystycznej.

Uczący się tego przedmiotu zdobywają liczne kompetencje zawodowe:

  • tworzenie programów i organizowanie imprez i usług turystycznych
  • kalkulowanie kosztów i rozliczanie imprez i usług turystycznych
  • obsługa klientów biur podróży
  • umiejętność pilotażu i przewodnictwa turystycznego

Technik logistyk

jedna klasa z językiem angielskim i językiem rosyjskim oraz z rozszerzonym językiem angielskim

Logistyk

TECHNIK LOGISTYK to zawód ceniony na rynku pracy, dający możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Logistyk sprawnie zarządza transportem, dba o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji, planuje i kontroluje sprawny przepływ surowców oraz gotowych wyrobów. Zajmuje się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez:

  • właściwą organizację pracy
  • wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie
  • optymalizację tras przejazdu
  • organizację przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych
  • właściwe zarządzanie relacjami z klientem.